Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್

ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,  ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1)
04/08/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 4(1) B 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 4(1) A 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ 4(1) A and 4(1) B 08/07/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7MB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1) A & 4 (1) B 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1)B 13/08/2018   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)