Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ  ಜಿಲ್ಲೆ 2023-2024 ನೇ 4(1)A & 4(1)B 16/07/2024 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ 23-2024 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B

 

17/05/2024 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2023-2024 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1)

 

25/10/2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಬಳ್ಳಾರಿ  ಜಿಲ್ಲೆ 2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B

 

04/10/2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ  ಜಿಲ್ಲೆ 2022-2023 ನೇ 4(1)A 03/10/2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2022-2023 ನೇ4(1)B 03/10/2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1)A 2021-2022 ನೇ4(1)B 30/12/2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1)B 2021-2022 ನೇ4(1)B

 

 30/12/2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7MB)
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) 29/08/2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1.6 MB)
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) 26/07/2021 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2MB
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) 04/08/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) 31/12/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3MB)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 4(1) A and 4(1) B 29/10/2020  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ 4(1) A and 4(1) B 08/07/2020 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7MB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1) A & 4 (1) B 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1)B 13/08/2018   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ,4(1) A and 4(1) B 05/01/2022 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ,ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ,4(1) A and 4(1) B

05/01/2022

 

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ  ,4(1)A & 4(1)B ನ 2021-2022ರ ಮಾಹಿತಿಗಳು

 

25/08/2022 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)