ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 4(1) B 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 4(1) A 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ 4(1) A and 4(1) B 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(393 KB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1) A & 4 (1) B 13/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ4(1)B 13/08/2018   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)