Close
covid_info
DC
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

  • ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ; - 100
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098
  • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091
  • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ - 101
  • ವಿರೋಧಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿr - 1031
  • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ -102,108
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಮತದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1950