Close

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಪಾಟಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : dcbellary[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08392-277100
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08392-277100