Close

ಸೈದುಲು ಅದಾವತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ


ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08392-258400