Close

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : ballarids[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08392-275255

ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳ್ಳಾರಿ

ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕoಟೊನಮೆoಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : vamcovims2013[at]gmail[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಜ್ಜಿನಿ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಉಜ್ಜಿನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : chckittur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08391-228595
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕoಪ್ಲಿ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ,ಕoಪ್ಲಿ-5831032 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : mophckampli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08394-250699
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುರುಗೋಡು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುರುಗೋಡು, ಕoಪ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : amochckurugodu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08393-263205
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : chctekkalakote[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08396-248220
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತೊರಣಗಲ್ಲು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ,ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದುಗುಡೆ, ತೊರಣಗಲ್ಲು,ಸoಡೂರ ತಾಲೂಕ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : chctngl[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08395-250205
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೊಕ

ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೊಕ, ಹೊಸ ಮೊಕ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : chcmoka[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08392-211246
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಆದೋನಿ ರಸ್ತೆ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : cmoghsiruguppa[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08396-220222
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸoಡೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ,ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸoಡೂರು,ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : csandur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08395-260360
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು