ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ -2019-20ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್‌ಎಚ್‌ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ -2019-20ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್‌ಎಚ್‌ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

24/07/2019 15/08/2019 ನೋಟ (154 KB)
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

26/06/2019 10/07/2019 ನೋಟ (803 KB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

08/01/2019 31/05/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ 31-12-2018 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ 31-12-2018 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

28/05/2019 31/05/2019 ನೋಟ (722 KB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

16/04/2019 31/05/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ / ಸಹಾಯಕ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ / ಸಹಾಯಕ

08/03/2019 30/04/2019 ನೋಟ (680 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ 2018

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ

08/02/2019 20/02/2019 ನೋಟ (403 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ (403 KB)
ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018

         1:4 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

        371(ಜೆ) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

        371(ಜೆ) ಇಲ್ಲದ  ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

07/12/2018 20/12/2018 ನೋಟ (3 MB) 371(ಜೆ) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ (10 MB) 371(ಜೆ) ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ (3 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ / ಸಹಾಯಕ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ / ಸಹಾಯಕ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

02/11/2018 19/12/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ನೇಮಕಾತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ನೇಮಕಾತಿ 2018 (1: 1 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 04-12-2018 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿತು)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ನೇಮಕಾತಿ 2018 – 1: 1 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರುನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

 

16/04/2017 04/12/2018 ನೋಟ (891 KB) ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ (807 KB) ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಪಟ್ಟಿ (397 KB)