Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

05/07/2021 31/07/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

03/06/2020 30/06/2020 ನೋಟ (1,018 KB)
ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ/ಮಜರೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತ ಗುತ್ತೆಗೆದಾರರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ

19/03/2020 25/03/2020 ನೋಟ (374 KB)
ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ/ಮಜರೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತ ಗುತ್ತೆಗೆದಾರರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ 

06/03/2020 11/03/2020 ನೋಟ (258 KB)
ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

26/04/2019 17/05/2019 ನೋಟ (867 KB)