Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

29/02/2024 15/03/2024 ನೋಟ (457 KB)
ಆರ್ಕೈವ್