Close

ಭೂ ಓಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಅರ್ .ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಭೂ ಓಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಅರ್ .ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಭೂ ಓಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಅರ್ .ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬಳ್ಳಾರಿ 10/04/2024 10/06/2024 ನೋಟ (3 MB)