Close

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ Envelopes stuck with sticker ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ Envelopes stuck with sticker ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ Envelopes stuck with sticker ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು 02/03/2022 04/03/2022 ನೋಟ (191 KB)