Close

ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018

ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2018

         1:4 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

        371(ಜೆ) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

        371(ಜೆ) ಇಲ್ಲದ  ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

07/12/2018 20/12/2018 ನೋಟ (3 MB) 371(ಜೆ) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ (10 MB) 371(ಜೆ) ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ (3 MB)