Close

ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ

ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ/ಮಜರೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತ ಗುತ್ತೆಗೆದಾರರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕೆಟಣೆ

19/03/2020 25/03/2020 ನೋಟ (374 KB)