Close

ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.

ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕ ಕುರಿತು.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕ ಕುರಿತು. 12/01/2022 ನೋಟ (721 KB)