Close

ನಮೂನೆ 8 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 8 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ನಮೂನೆ 8 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ನೋಟ (73 KB)