Close

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡುಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡುಸುವ ಬಗ್ಗೆಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡುಸುವ ಬಗ್ಗೆ