Close

ದೂರವಾಣಿ ಕೋಶ

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಲಾಖೆಗಳು

1.ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ – ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08392 277100 277300
2 ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08392 277204 268229
3 ಚುನಾವಣಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ 08392 277019, 272887
4 ಸಹಾಯಕಆಯುಕ್ತರು, ಬಳ್ಳಾರಿ   08392 277413 247510
6

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ  ಮತ್ತು

ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ

08392 272557 268387
7 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮುಜುರಾಯಿ 08392 270621
1.ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ – ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಬಳ್ಳಾರಿ 08392 277415 279538
2 ಸಂಡೂರು 08395 260241 260311
3 ಸಿರುಗುಪ್ಪ 08396 220238 220162
2. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 267300, 267200 267400
2 ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 08392 268446 254996
3 ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 08392 267453 267850
4 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 267473 267133
5 ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08392 266752 267553
6 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 08392 268446 267841
7 ಜಿಲ್ಲಾ  ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08392 268051 255238
2. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ – ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಬಳ್ಳಾರಿ 08392 266695 267143
2 ಸಂಡೂರು 08395 260248 267252
3 ಸಿರುಗುಪ್ಪ 08396 220237 221528
3.ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷರು 08392 258400, 258300 266333 9480803001
2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷರು 08392 258837 268883 9480803002
3 ಉಪಅಧೀಕ್ಷರು (ಡಿಸಿರಬಿ ) 08392 257966 270480 9480803009
4 ಉಪಅಧೀಕ್ಷರು  (ಡಿಏರ್) 08392 272966 270485 9480803006
5 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392 258100, 258102 (fax) 9480803000
6 ಉಪಅಧೀಕ್ಷರು (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ) 08392 272322 270419 9480803020
7 ಉಪಅಧೀಕ್ಷರು (ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) 08392 276000 268808 9480803021
4. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ – ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 08392 268239 244822
2 ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ 08392 275365 254397
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎ   08392 268048 240440
4 ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಡಿಐಇಟಿ   08392 241070 241767
5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎ 08392 268184
4. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ – ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಬಳ್ಳಾರಿ (ಪೂರ್ವ) 08392 266013 266714
2 ಬಳ್ಳಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) 08392 266861 254380
3 ಸಂಡೂರು 08395 260313
4 ಸಿರುಗುಪ್ಪ 08396 220310
5. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 276250, 273411 240043
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು , ವಿಮ್ಸ್ 08392 242387, 235202 235203
3 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ವಿಮ್ಸ್ 08392 235206
4 ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,ವಿಮ್ಸ್ 08392 235207
5 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಟಿ.ಬಿ ಸನಿಟೋರಿಯಂ   08392 235450 235451
6. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 08392 266219 267218
2 ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ನಗರ) 08392 268609 245489
3 ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 08392 266080
4 ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಡೂರು   08395 261156    
5 ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ 08396 220203 244611
7. ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಮೊಬೈಲ್
1 ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 275365 266488
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 200441
3 ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ  (ಎಸ್ ಫ್) 08392 240709 241682
3 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 08392 240260
4 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಕೃಷಿ 08392 276224 268248
5 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ತೋಟಗಾರಿಕೆ 08392 278179
6 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ 08392 275146 270948
7 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 267932 243415  
8 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, DIC 08392 242270 254397
9 ಜಿಲ್ಲಾಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 08392 275751 244407
10 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ   08392 242415 242401
11 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾಲುವೆ ಮಟ್ಟ (ಎಚ್ಎಲ್ ಸಿ -3) 08392 276085 245042
12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಕಾಲುವೆ ಮಟ್ಟ (ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿ -3) 08392 276085 241912
13 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಒ &ಎಮ್) – ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ 08392 255841 268034
14 ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ 08392 273988
15 ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 08392 250170
16 ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯ ಕಚೇರಿ 08392 277412
17 ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ 08392 273588
18 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 267514 268995
19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 08392 275198