Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 ಹೆಸರುಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಪಾಟಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2012 ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಳಾಸ: ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ