Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

DC

ಹೆಸರು :  ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2014 ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಳಾಸ: ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ