Close

ಜನಸಂಖ್ಯಾವಿವರ

2011 ಜನಗಣತಿಯ  ಪ್ರಕಾರ…..

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ 8450  ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.
ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11
ಕಂದಾಯದ ಹೋಬಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36
ಕಂದಾಯದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 627
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 199
 ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13
 ಪುರಸಭಾ ನಿಗಮಗಳು 2
ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 601
ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 12,36,954
ಒಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 12,15,641
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 24,52,595
ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 9,20,239
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 15,23,256
ಎಸ್ಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 5,17,409
ಎಸ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 4,51,406