Close

ಚುನಾವಣೆ

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-2024

ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 01-11- 2023 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 

13 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಸಂದೇಶ
ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಾಡು “ನಾನು ಭಾರತೀಯ-ನಾನು ಭಾರತದ ಮತದಾರ’