Close

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡೆಕೊಟೆ ರೊಡ್ , ಕೂಡ್ಲಿಗಿ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : cmotghkudligi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08391-220237
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು