Close

ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 3ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕುರಿತು

01/01/2022 06/01/2022 ನೋಟ (2 MB)