Close

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಹಂಪಿ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಶ ನೋಟ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಟಾ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ ನೋಟ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ನೋಟ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ