Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ರರ್ಬನ್ ಮಿಷನ್ (SPMRM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DPMU ಮತ್ತು CDMU ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ರರ್ಬನ್ ಮಿಷನ್ (SPMRM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DPMU ಮತ್ತು CDMU ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ರರ್ಬನ್ ಮಿಷನ್ (SPMRM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ DPMU ಮತ್ತು CDMU ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ. 31/05/2021 ನೋಟ (790 KB)