ಚುನಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2019 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿನಾಂಕ
ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾಂಕ 27/09/2019
ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು 11/11/2019
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 18/11/2019
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ 19/11/2019
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 21/11/2019
ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ 05/12/2019
ಮತಎಣಿಕೆ 09/12/2019
ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ 11/12/2019

 

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಮೇಲ್
1 ಎಸ್ ಎಸ್ ನಕುಲ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 08392-277100 deo.bellary@gmail.com
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ನಾಪದಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಮೇಲ್
1 ಪಿ ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಥ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08392-277204 adcbellary@gmail.com
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ,ನೋಡಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಮೇಲ್
1 ಸಿ ಕೆ ಬಾಬಾ , ಐಪಿಎಸ್  ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08392-255900 dcblr@ksp.gov.in
090- ವಿಜಯನಗರ  ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಮೇಲ್
90- ವಿಜಯನಗರ     ಶೇಕ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸಿಫ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆ                                 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ,ಹೊಸಪೇಟೆ     9582514321                              achpt11@gmail.com
090- ವಿಜಯನಗರ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ವಿವರಗಳು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಮೇಲ್
90- ವಿಜಯನಗರ             ಡಿ ಜಿ ಹೆಗಡೆ                8884319203 tahhpt@gmail.com