Social Welfare Department Recruitment

Post Final Selection List

Asst Cook

Download

Watchman

Download

Canididates selected in final list are requested to attend for verification with all original documents on 21-08-2017 at 3.00 PM at Dr. B.R.Ambedkar Bhavan, Near 1st Gate, Ballari. Failing to which your selection will be cancelled - Social Welfare Department, Ballari.

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ದಿ:21-08-2017 ರಂದು ಮ:3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, 1ನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಿದೆ.ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು - ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ