Backwad Classes Department Recruitment

Post Selected Under Selection List

Cook

Hyderabad Karnataka Download Final Selection List
Non Hyderabad Karnataka Download Final Selection List

Kitchen Servant

Hyderabad Karnataka Download Final Selection List
Non Hyderabad Karnataka Download Final Selection List

Canididates selected in final list are requested to attend for verification with all original documents on 21-08-2017 at 3.00 PM at Devaraj Aras Bhavan, Near Joladarasi Doddanagowda Rangamandira, Ballari. Failing to which your selection will be cancelled - Backward Classes Welfare Department, Ballari.

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ದಿ:21-08-2017 ರಂದು ಮ:3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಿದೆ.ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ